Referenser

Våra duktiga och proffsiga entreprenörer utför sina arbeten med högsta noggrannhet

Fasadrenovering

Fasadrenovering av villafasad

Isolering & putsning

Isolering samt putsning på reviderad trä med kalkbruk.

Putsning

Nedknackning av gammal puts.

Putsning och fogning

Ny fogning, ny puts på sockeln och singel läggning på mark.

Putsning

Putsning av murad skorsten och av ny skorstenshuvud.